your_keyword
your_keyword
your_keyword
your_keyword
your_keyword
your_keyword
your_keyword
your_keyword
your_keyword
your_keyword

Контакти

 

ЦДГ №42 „Мир”
гр. Варна
ул. „Никола Михайловски” 6

директор: Елена Стефанова
телефон: 052 642087

домакин: Н. Колишовска
телефон: 052 642107

Директор Елена Стефанова

Директор: Елена Стефанова

Работно време
08:00 -16:30

Приемни дни
вторник - 16:00 - 18:00
петък - 08:00 - 10:00

 

Екипът на ЦДГ 42 "Мир"

Работно време

УЧИТЕЛИ
І смяна – 07:30 - 13:30
ІІ смяна - 12:00 - 18:00

ДЕЖУРНИ УЧИТЕЛИ
І смяна – 07:00 - 13:00

ІІ смяна – 13:00 - 19:00

Работно време

Домакин: 07:30 - 16:00