your_keyword
your_keyword
your_keyword
your_keyword
your_keyword
your_keyword
your_keyword
your_keyword
your_keyword
your_keyword

За нас

35 години ЦДГ №42 „Мир”

 

Знаете ли кое е най-красивото място в град Варна?   Е, познахте! Морската градина.

   Хей ръчички

Хей ръчички, хей ги две
те ме слушат най-добре
едната мие другата,
а пък двете - лицето.

Да се хванем за ръце,
да направим колелце.
Трака трака колелце
туй е нашето хорце.

 

ЦДГ №42 „Мир” се намира на няколко метра от Морската градина. Само за 5 минути всички са потопени в неповторимата зеленина и безбройните възможности за забавления на варненския парк. За разходките там няма сезон. Често пренасяме част от дневния режим на открито. Спортни занимания, рисуване, роден език, околна действителност.

Приоритети в дейността на ЦДГ №42 „Мир”
1. Качествена подготовка на детето за новата социална позиция „ученик” и безпроблемна адаптация в училище.
2. Мотивиране на педагогическия и непедагогическия персонал за непрекъснато усъвършенстване на собствената си дейност и уменията за работа в екип.
3. Ежегодно обновяване и допълване на материалната база.

Колективът на ЦДГ №42 „Мир” постоянно търси верния път за развитие, възпитание и утвърждаване на детето от 3 до 7 години. Ако изберете нашия детски дом за Вашето дете ще се уверите, че всеки ден това се увенчава с успех.